Konferencja Jubileuszowa 25-lecie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 21 grudnia 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016 r. biuro Izby będzie nieczynne

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 19 grudnia 2016r.

Konferencja szkoleniowa z Jubileuszem XXV-lecia Izb Lekarsko Weterynaryjnych w tle

Dodała: Emilia Wielądek - Żukowska dnia 6 grudnia 2016r.

W sobotę 26 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Zamku w Rynie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń: pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego. Program konferencji obejmował osiem bardzo interesujących, wartościowych i niezwykle entuzjastycznie przyjętych prezentacji.

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu
Autor tekstu i zdjęć: Emilian Kudyba

Posiedzenie Rady PWILW

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 2 grudnia 2016r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r.

Wnioski kierowane do Rady PWILW, należy składać w Biurze Izby do dnia 12 grudnia 2016 r.

Oferta pracy

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 1 grudnia 2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rok 2016 (grudzień) i rok 2017.

Telefon kontaktowy: 91-577-10-72 , 577-00-36

Posiedzenie Rady PWILW

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 16 listopada 2016r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r.

Wnioski kierowane do Rady PWILW, należy składać w Biurze Izby do dnia 23 listopada 2016 r.

Dobra praktyka - chirurgia psów i kotów

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 15 listopada 2016r.

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt oraz Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie zapraszają na konferencję jubileuszową z okazji 25-lecia Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej "Dobra praktyka - chirurgia psów i kotów", która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie, w Auli I w budynku nr 24 im. Profesora Wiesława Bareja wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159, początek godzina 9.00.

Materiały do pobrania:

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

III Kongres medycyny behawioralnej

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 15 listopada 2016r.

Komunikat w sprawie zmian dotyczących wydania zgody na posiadanie i stosowanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 26 października 2016r.

Na prośbę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przedstawiamy pismo sygn. GIF-N-0740/316/MEK/16 w sprawie ważności wydawanych zgód na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Afrykański pomór świń

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 25 października 2016r.

Afrykański pomór świń na stronie PIW-PIB Puławy

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Ogłoszenie o przetargu

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 24 października 2016r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Agencja Rezerw Materiałowych ogłosiła przetarg na sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów włókienniczych według wykazu stanowiącego załącznik do warunków przetargu. Bardzo prosimy o zainteresowanie tym przetargiem stowarzyszone w Państwa Izbie Jednostki. Wszelkie informacje na temat ogłoszonego przetargu są zamieszczone pod niniejszym linkiem: http://www.arm.gov.pl/index.php?doc=971

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora Oddziału Pana Dariusza Przeradzkiego
Kazimierz Bogdanowicz

Zaproszenie na konferencję szkoleniową oraz spotkanie integracyjne

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 20 października 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

Odpłatności za szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 13 października 2016r.

Pismo prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej dotyczące odpłatności za szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Komunikat w sprawie kampanii medialnej

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 16 września 2016r.

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w sprawie kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz ratowanie Inspekcji Weterynaryjnej przed likwidacją.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Korespondencja Rady PWILW w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 16 września 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 08 września 2016r.

W dniach 18-20 listopada 2016r. w kołobrzegu odbędzie się organizowana przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną Konferencja Farmaceutyczna "Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych".

Materiały do pobrania:

Pismo przewodnie
Program konferencji

Konferencja naukowa

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 31 sierpnia 2016r.

Serdecznie zapraszamy lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła zainteresowanych tematyką bujatryczną na VII Międzynarodową Konferencję Naukową do Łomży 6-7 października 2016r. Biorąc pod uwagę sugestie uczestników poprzednich spotkań naukowych, motywem przewodnim konferencji w tym roku jest: ROZWÓJ NOWOCZESNYCH METOD BIOTECHNOLOGII I ICH PRZYDATNOŚĆ W HODOWLI BYDŁA. W przeddzień konferencji odbędą się warsztaty.

Materiały do pobrania:

Program konferencji

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego apeluję do Państwa, aby:

 1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.
 2. Zgłaszać w biurach powiatowych AR i MR wszystkie zmiany pogłowia świń w stadach (kupna, sprzedaże, upadki, urodzenia), w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Nie nabywać świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła (tzw. handlarze).
 4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w świadectwa zdrowia , wystawione przez lekarza weterynarii.
 5. Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną o upadkach i zachorowaniach świń.
 6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711), a w szczególności:
  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy na ściółkę,
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
   • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
   • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
  • do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

Przypominam, że afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

Pismo Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 22 sierpnia 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Zjazd szkoleniowo - integracyjny

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 22 sierpnia 2016r.

II Białowieskie Spotkania Lekarzy Weterynarii Zwierząt Nieudowmowionych odbędą się w dniach 1- 2 października w Białowieży.

Materiały do pobrania:

Plan spotkania

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

 

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Komunikat Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 18 sierpnia 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Wyznaczenie przez Głównego Lekarza Weterynarii dwunastego ogniska ASF

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 16 sierpnia 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 12 sierpnia 2016r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

PILNE – skradziono ambulans weterynaryjny- Mitsubishi Outlander WB6752M

Uwaga – w nocy z 9 na 10 sierpnia skradziono ambulans weterynaryjny Mitsubishi Outlander WB6752M, należący do lek. wet. Małgorzaty Świderek-Baran.

W samochodzie były wszystkie leki weterynaryjne, sprzęt diagnostyczny m.in. RTG scaner vita flex cr oraz maszyna do zębów Bosch. Wszystkich, którzy spotkają się z ofertą sprzedaży leków niewiadomego pochodzenia, przenośnego RTG lub innego sprzętu weterynaryjnego, na który oferent nie będzie mógł wystawić faktury VAT – proszeni są o kontakt z doktor Małgorzatą Świderek-Baran.

Nowy profil diagnostyczny Biolab Ostróda

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 15 lipca 2016r.

Nowy produkt w ofercie SLW Biolab Ostróda: kompleksowy profil badawczy przeznaczony do oceny stanu zdrowia bydła hodowlanego pod kątem oceny kondycji narządów oraz gospodarki makroelementami z uwzględnieniem bezpośredniego wpływu zastosowanej dietetyki.

Materiały do pobrania:

Szczegóły

Dobra Praktyka

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 12 lipca 2016r.

W dziale Paszporty dla zwierząt została zamieszczona nowa wersja dokumentu: Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii.

Posiedzenie Rady

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 07 lipca 2016r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej odbędzie się 22 lipca 2016 r. (piątek).

Wnioski kierowane do Rady PWILW, należy składać w Biurze Izby do dnia 19 lipca 2016 r.

Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii

Dodała: Leszek Tatomir dnia 27 czerwca 2016r.

Jedenaste Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej odbyły się w dniach 20-22 maja 2016 roku. W moich wspomnieniach, jako uczestnika regat, a był to mój czwarty start, pozostaną pod wieloma względami, jako bardzo udane. Nawet awaria steru naszego jachtu, spóźniony serwis i wypadnięcie z czterech biegów, nie były w stanie zaburzyć przemiłych wrażeń.

Materiały do pobrania:

Relacja

Pieszy maraton górski

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 27 czerwca 2016r.

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Pieszym Maratonie Górskim zostaną rozegrane 6 sierpnia 2016r. na trasie Prudnik - Pradziad.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

25 km na 25-lecie DIL-Wet

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 27 czerwca 2016r.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje marsz górski "25 km na 25-lecie DIL-Wet". Rajd odbędzie się 10 września 2016r. (sobota) na trasie: Marciszów - Wieściszowice (kolorowe jeziorka)- Wielka Kopa - Przełęcz Rudawska - Strużnica - Schronisko PTTK Szwajcarka (obiad) - Trzcińsko PKP. Dlugość 25km, suma podejść 1025m, zejść 1078m. Według szlakowskazów długość marszu to 7 h 35 minut. Trasa jest malownicza i wiedzie z daleka od wydeptanych szlaków wycieczkowych.

Szczegóły wkrótce na stronie www.dilwet.pl.

Zapraszamy na szlak.

XII Kongres Wrocław

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 4 maja 2016r.

W dniach 1-2 października 2016r. odbędzie się XII Kongres: Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek, który organizowany jest przez Katedrę Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Materiały do pobrania:

Informacje

Posiedzenie Rady

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 28 kwietnia 2016r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej odbędzie się 24 maja 2016r. (wtorek).
Wnioski kierowane do Rady PWILW, należy składać w Biurze Izby do dnia 19 maja 2016r.

Ochrona Radiologiczna w Weterynarii

Dodał: dr nauk wet. Marian Jan Czerski dnia 25 kwietnia 2016r.

Pod takim tytułem 22 kwietnia b.r. w dniu „światowego Dnia Ziemi” w Hotelu Via Baltica k/Łomży została zorganizowana Konferencja Naukowa. Jej organizatorzy to: Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Północno- Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu.
Autor zdjęć: Emilian Kudyba

XXIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY LEKARZY WETERYNARII PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 21 kwietnia 2016r.

W dniu 9 kwietnia 2016r. w Dworze Czarneckiego odbył się XXIII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.

Zapraszam do zapoznania się z treścią apeli i rezolucji podjętych przez XXIII Zjazd Sprawozdawczy oraz fotorelacji z tego wydarzenia.
Autor zdjęć: Emilian Kudyba

Regaty

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 19 kwietnia 2016r.

XI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostaną rozegrane na Jeziorze Mamry w dniach 20-22 maja 2016 roku.
Kontakt w sprawie regat: lek. wet. Leszek Tatomir tel. 508-378-601, 602-462-438.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie
Zgłoszenie załogi

Jeż - swój zwierz

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 18 kwietnia 2016r.

Jeż jest powszechnie znanym i lubianym małym ssakiem, obecnie niestety zagrożonym wyginięciem. Tysiące jeży ginie pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi.
Zapraszamy na konferencję prasowa zamknięcia Kampanii edukacyjnej "Jeż- swój zwierz", której celem była ochrona jeży. Kampania była przeprowadzona przez ostatnie 2 lata na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Program Kampanii skierowany był do dzieci i nauczycieli (Warsztaty "Aktywni dla jeży", prelekcje), weterynarzy, Straży miejskich i Służb Zieleni miejskich (Instruktaże dot. ochrony jeży), podmiotów zajmujących się ochroną środowiska oraz bioróżnorodności; ogółu społeczeństwa.
W ramach Kampanii prowadzone były działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz ogródkach działkowych oraz co najważniejsze -całodobowe, ogólnopolskie "pogotowie jeżowe" gdzie telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.
Na konferencji zamykającej Kampanii przedstawione zostaną początkowe założenia oraz co najważniejsze - rezultaty uzyskane w czasie trwania projektu, a specjaliści od czynnej ochrony jeży omówią podstawowe zasady postępowania z jeżami. Na zakończenie konferencji zaplanowano przeprowadzenie warsztatów aktywnej edukacji ekologicznej (dzieci wraz z rodzicami) przy udziale edukatorów woj. podlaskiego oraz pierwszego w Polsce Ekomobila JEŻOWOZU.
Liderem projektu i koordynatorem Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" wraz z partnerem Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży "Nasze jeże".
Projekt dofinansowano w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Materiały do pobrania:

Program konferencji

Zambrowskie Centrum Weterynaryjne

Dodała: Emilian Kudyba dnia 12 kwietnia 2016r.

Zambrowskie Centrum Weterynaryjne powstało w 2015 r. z myślą zapewnienia zwierzętom mieszkańców Zambrowa najwyższej jakości kompleksowej usługi weterynaryjnej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia zwierząt towarzyszących. Aby sprostać temu celowi oraz w trosce o dobro pacjentów, jej właściciele, lekarze weterynarii Kamil Piotrowski i Łucja Ziębiec, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Posiadają obszerne zaplecze sprzętowe, na które składa się najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny. Wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom starają się nawiązywać współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin weterynarii, między innymi kardiologii, ortopedii, stomatologii czy okulistyki. W swojej lecznicy prowadzą zarówno leczenie ambulatoryjne, jaki i leczenie szpitalne. W nowopowstałej lecznicy oprócz normalnej działalności usługowo-klinicznej, prowadzona jest także sprzedaż specjalistycznych karm weterynaryjnych, oraz artykułów dla zwierząt.

Materiały do pobrania:

Pełny tekst i fotorelacja z otwarcia

Oferta pracy

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 08 kwietnia 2016r.

Przychodnia Weterynaryjna w Białymstoku zatrudni lekarza weterynarii z min.rocznym doświadczeniem i przyjmie na staż tegorocznego absolwenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Tel. kontaktowy 506 243 506.

Szkolenie PTNW

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 08 kwietnia 2016r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Sytuacja lekarzy weterynarii - informacje TVP

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 05 kwietnia 2016r.

Poniżej znajduje się link do wywiadu z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Głównym tematem są wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej. Zapraszamy do odsłuchania 00:03:00/00:05:25.

Materiały do pobrania:

Wywiad

ZADANIA URZĘDOWEGO NADZORU W ZAKŁADACH UPRAWNIONYCH NA RYNKI PAŃSTW TRZECICH, W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO USA

Dodał: Emilian Kudyba dnia 23 marca 2016r.

18 marca 2016r. w hotelu Via Baltica k/Łomży odbyło się ogólnokrajowe szkolenie na temat "ZADANIA URZĘDOWEGO NADZORU W ZAKŁADACH UPRAWNIONYCH NA RYNKI PAŃSTW TRZECICH, W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO USA". Szkolenie prowadził Krzysztof Misiak Główny Specjalista w Biurze Kontroli Głównego Inspektoratu Weterynarii. Organizatorem szkolenia był Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna. W szkoleniu wzięło udział 70 osób.

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu.
Autor zdjęć: Emilian Kudyba

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grajewie

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 21 marca 2016r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie informuje o możliwości podjęcia pracy na stanowisku inspektora weterynaryjnego ds. higieny środków spożywczych pochodzenia spożywczego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

Materiały do pobrania:

Szczegóły

Szkolenie praktyczne

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 17 marca 2016r.

Prezes i Rada Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu serdecznie zapraszają lekarzy weterynarii na praktyczne szkolenie:

Ronienia bydła - diagnostyka i postępowanie w stadzie.
Pancytopenia cieląt - zagrożenie znowu aktualne.

Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2016r. w Opolu.

Materiały do pobrania:

Szczegóły

Zawody tenisowe Prudnik 2016

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 3 marca 2016r.

III Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii Ziemi Śląskiej PRUDNIK OPEN 2016 odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2016 na obiekcie Korty OSIR Prudnik.

Materiały do pobrania:

Szczegóły

Konferencja "Ochrona radiologiczna w weterynarii"

Dodała: Emilia Wielądek Żukowska dnia 1 marca 2016r.

Materiały do pobrania:

Program konferencji

Zawody narciarskie

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 22 lutego 2016r.

Dolnośląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna informuje, że w związku z niesprzyjającą aurą odwołuje planowaną na 5 marca 2016 r. X edycję Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim w Kamienicy.

Gorączka Q

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 19 lutego 2016r.

Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z ekspertami z Państwowego Intytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach uaktualnił wytyczne dla lekarzy weterynarii i hodowców dotyczące gorączki Q.

Materiały do pobrania:

Pismo głównego Lekarza Weterynarii
Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Projekt szkoleniowy "Lekarz zwierząt"- Herpetopatologia

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 16 lutego 2016r.

Projekt "Lekarz Zwierząt" w zamierzeniach jest formą uzupełnienia wiedzy w ramach "szkolenia ustawicznego", jaką otrzymują lekarze i studenci medycyny weterynaryjnej w toku studiów. Umożliwia biorącym w nim udział lekarzom weterynarii znaczne rozszerzenie zakresu usług świadczonych w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych. Uczestniczący w szkoleniach lekarze stażyści, studenci medycyny weterynaryjnej uzyskują istotne argumenty ułatwiające poszukiwanie i podjęcie pracy w lecznicach weterynaryjnych w kraju oraz poza jego granicami w postaci umiejętności udzielania medycznej pomocy zwierzętom egzotycznym towarzyszącym. Wzrastają także szanse otrzymania pracy w ośrodkach hodowli zwierząt egzotycznych, w ogrodach zoologicznych itp.

Materiały do pobrania:

Informacja
Karta zgłoszeniowa
Wstępny wniosek o dofinansowanie

Ogólnopolska Konferencja Dermatologiczna

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 12 lutego 2016r.

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie wraz z firmą Zoetis Polska Sp. z O.O. będącą sponsorem głównym konferencji, a także przy współpracy firm MSD Polska Sp. z O.O. oraz Dechra Veterinary Products Sp. z O.O. organizują w dniach 8-10 kwietnia 2016r. w Darłówku Wschodnim Ogólnopolską Konferencję Dermatologiczną.

Materiały do pobrania:

Informacja
Plan ramowy

Rada Izby

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 9 lutego 2016r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa).
Wnioski kierowane do Rady PWILW, należy składać w Biurze Izby do dnia 25 lutego 2016 r.

Seminarium "Medycyna Behawioralna w Praktyce"

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 1 lutego 2016r.

W dniach 12-13.03.2016 w Warszawie odbędzie się Seminarium "Medycyna Behawioralna w Praktyce" z dr Karen Overall.
Zaproszona Prelegnetka jest profesorem na University of Pennsylvania, światowej sławy autorytetem w dziedzinie terapii zaburzeń zachowań zwierząt.
Seminarium jest współorganizowane przez Warszawską Izbę Lek-Weterynaryjną, a KILW przyznała 25 pkt edukacyjnych.
Szczegółowe informacje i zapisy www.etovet.pl.

Materiały do pobrania:

Plakat

Konferencja "ASF wczoraj! ASF Dzisiaj!! ASF jutro!!?"

Dodała: Monika Wszeborowska dnia 21 stycznia 2016r.

W dniu 29 stycznia 2016r. w Białowieży odbędzie się, pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii, konferencja "ASF wczoraj! ASF Dzisiaj!! ASF jutro!!?".

Materiały do pobrania:

Program konferencji

Sympozjum naukowe

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 15 stycznia 2016r.

Wielkopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Poznaniu zaprasza na I Sympozjum Naukowe "Zdrowe zwierzęta, zdrowa żywność". Sympozjum odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016r. w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Turniej Squasha

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 12 stycznia 2016r.

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do rejestracji i udziału w II Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha. Turniej odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu. Dodatkowe informacje oraz regulamin dostępne w załącznikach lub na stronie wetsquash.pl.

Materiały do pobrania:

Regulamin zawodów
Program zawodów

Wernisaż

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 5 stycznia 2016r.

Zawody narciarskie

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 5 stycznia 2016r.

X Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim odbędą się 5 marca 2016r. w Ośrodku Narciarskim Kamienica koło Stronia Śląskiego, w Masywie Śnieżnika (Kotlina Kłodzka). Zapraszamy również na seminarium w dniu 12 lutego 2016r. o godzinie 14.oo w Hotelu Park w Dolnym Kubiniu.

Materiały do pobrania:

Regulamin zawodów
Program zawodów
Zaproszenie na konferencję