Panie Doktorze Jakubowski
Prezesie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

W związku z tym, że podobno zawarł Pan ugodę z Ministrem Rolnictwa i dzięki temu Rada Krajowa podjęła Uchwałę Nr 32/2011/V, jako członek Rady Krajowej wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zaprzestanie przez Głównego Lekarza Weterynarii wydawania poleceń służbowych takich jak m.in. zawartych w piśmie sygn.GIWpr072-5/11 z dnia 18.01.2011r. mających docelowo zmuszenie Powiatowych Lekarzy Weterynarii do nieprzestrzegania i łamania Uchwały KRL-Wet. Nr 32/2011/V z dnia 17.01.2011r. [...]

Materiały do pobrania:

Pełna treść pisma

Komunikat Prezesa Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku

 

Lekarze Weterynarii
-Członkowie Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Czuję się w obowiązku podziękować Wam za tak odpowiedzialną postawę w czasie protestu lekarzy weterynarii, a także przekazać kilka istotnych informacji w związku z tym, że w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2011r. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła Uchwałę Nr 32/2011/V w sprawie akceptacji wyników negocjacji powołanego przez nią zespołu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tym samym uchyliła Uchwały KRL-Wet. Nr 28/2010/V i 30/2011/V, które to uchwały obligowały lekarzy weterynarii do nie podpisywania umów na czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. [..]

Materiały do pobrania:

Pełna treść komunikatu

Komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 17 stycznia 2011 roku.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Pana Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:

 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji w/w uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej

Protest lekarzy weterynarii w mediach

Dodała Jolanta Bogucka dnia 16 stycznia 2011r.

Materiał dotyczący protestu lekarzy weterynarii wyemitowany w Telewizji Polskiej 16.01.2010 o godzinie 8.00 w audycji Tydzień (od 16 minuty).

Materiały do pobrania:

http://www.tvp.pl/publicystyka/ekonomia-i-gospodarka/tydzien/wideo/16012011-0800/3745935

KOMUNIKAT Zespołu Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2011 roku.

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 13 stycznia 2011r.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach informujemy, że protest lekarzy weterynarii trwa!

Uchwały nr 28/2010/V i  30/2011/V podjęła na swych posiedzeniach Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna i tylko Rada jest władna je uchylić. Najbliższe posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 17 stycznia 20011r., na którym Zespół Negocjacyjny będzie rekomendował uchylenie uchwał, jeśli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postulatów zawartych w w/w uchwałach będą satysfakcjonujące dla środowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeśli porozumienie w czasie negocjacji nie zostanie osiągnięte.

Dane na temat realizacji uchwał na terenie Polski:

  • Uchwałę nr 28/2010/V realizuje 85% lekarzy weterynarii
  • Uchwałę nr 30/2011/V realizuje 80% lekarzy weterynarii

W dniu 11 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego z lekarzami weterynarii badającymi zwierzęta rzeźne i mięso  w dużych zakładach mięsnych.

Poinformowali oni Zespół, że w 90% zostały wypowiedziane umowy z powiatowym lekarzem weterynarii ze skutkiem na pierwszą dekadę lutego 2011roku.

Opinia prawna dot. możliwości skorzystania przez organy Inspekcji (Lekarza Wojewódzkiego oraz Lekarza Powiatowego) z postanowień art. 18 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744)

Zespół Negocjacyjny
Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Rezolucja XVIII Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w związku z prowadzonym protestem lekarzy weterynarii.

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 12 stycznia 2011r.

W dniu 11 stycznia 2011 r. odbył się XVIII Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W Zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący 564 członków naszej Izby.

Zjazd przyjął Rezolucję XVIII Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w związku z prowadzonym protestem lekarzy weterynarii. Frekwencja na Zjeździe wynosiła 88,24 %.

Za przyjęciem w/w Rezolucji głosowało 95,56% lekarzy weterynarii uczestniczących w XVIII Zjeździe Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 3,34% wstrzymało się od głosu, 1,1 % obecnych głosowało przeciw.

Prezes Rady Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko Weterynaryjnej
Andrzej Czerniawski

Materiały do pobrania:

Treść rezolucji

Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 12 stycznia 2011r.

Informujemy, że organizowany jest Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii z udziałem izb, stowarzyszeń, związków zawodowych, lekarzy wolnej praktyki, inspektorów, nauczycieli akademickich oraz studentów wydziałów weterynaryjnych na dzień 16 stycznia (niedziela) o godz. 12.00 w Kompleksie Gastronomiczno - Hotelarskim "GÓRSKI" w Proszeniu 1B, 97-320 Wolbórz (www.hotel-gorski.net).

Kompleks znajduje się 112 km od Warszawy na 334km trasy nr 8 Warszawa - Katowice po prawej stronie jadąc od stolicy (10km na północ od Piotrkowa Trybunalskiego).

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, którym zależy na dobru naszego pięknego zawodu o potraktowanie zaproszenia jako sprawy nadzwyczajnej rangi.

Wynajem sali konferencyjnej i mały catering pokrywają uczestnicy zjazdu.

Północno-Wschodnia Lzba Lekarsko-Weterynaryjna w przypadku osób chętnych do wyjazdu rozważa możliwość wynajęcia autokaru.Osoby, które deklarują się do uczestniczenia w wyjeździe proszone są o powiadomienie telefoniczne biura Izby najpóźniej do piątku 14.01.2011r. do godz.12.00 - tel. 856516591, 795543102.

Sytuacja dotycząca podpisywania umów

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 11 stycznia 2011r.

Aktualna sytuacja dotycząca podpisywania umów na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego.

Materiały do pobrania:

Zestawienie podpisanych umów

Apel Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku

Dodał Wojciech Barszcz dnia 9 stycznia 2011r.

Materiały do pobrania:

Treść apelu

NADZWYCZAJNY XVIII ZJAZD DELEGATÓW- LEKARZY WETETRYNARII

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 7 stycznia 2011r.

Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11 sycznia 2011r. zwołuje NADZWYCZAJNY XVIII ZJAZD DELEGATÓW- LEKARZY WETETRYNARII PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ.

Zjazd będzie dotyczył protestu lekarzy weterynarii.

Materiały do pobrania:

Treść zawiadomienia

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii

Dodała Jolanta Magnuszewska dnia 7 stycznia 2011r.

Materiały do pobrania:

Treść uchwały

List otwarty do Pana Prezesa Rady Ministrów i do wszystkich izb lekarsko-weterynaryjnych w kraju

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 3 stycznia 2011r.

Materiały do pobrania:

Treść listu

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjnej o stanowisku naszej Izby

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 3 stycznia 2011r.

Na stronie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ukazał się komentarz dotyczący stanowiska naszej izby w sprawie opublikowanego Komunikatu "Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

Stanowisko Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 3 stycznia 2011r.

Witam serdecznie, przesyłam w załączeniu Stanowisko Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30. grudnia 2010 r. w sprawie poparcia Stanowiska Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w sprawie opublikowanego Komunikatu "Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi" z dnia 29. grudnia 2010r.

Z poważaniem, Jan Dorobek Prezes DIL-Wet.

Materiały do pobrania:

Treść stanowiska

Stanowisko Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku w sprawie opublikowanego Komunikatu "Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 30 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść stanowiska

Komunikat Zespołu KRLW ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 28 grudnia 2010r.

Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE BADANIA ZWIERZĄT RZEźNYCH I MIĘSA O POWSTRZYMANIE SIĘ DO DNIA 7 STYCZNIA 2011 ROKU od podpisywania umów w tym zakresie z powiatowymi lekarzami weterynarii. Związane jest to z faktem ukazania się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niekonsultowanego z Krajową Radą Lekarsko - Weterynaryjną projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkego u świń, według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkego, co naraża program na poważne komplikacje. Termin 7 stycznia podyktowany jest posiedzeniem Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w dniu 4 stycznia 2011 roku, na którym będą podejmowane decyzje w sprawie prowadzonych negocjacji i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.

W imieniu Zespołu

Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej

Materiały do pobrania:

Projekt rozporządzenia

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady

Dodał Andrzej Czerniawski dnia 24 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść wniosku

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 14 grudnia 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść uchwały
Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Apel KRLW do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia.

Dodała Emilia Wielądek-Żukowska dnia 11 listopada 2010r.

W załączeniu Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do lekarzy weterynarii w sprawie treści umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia z dnia 5 listopada 2010r.

Materiały do pobrania:

Treść apelu

Wszystkie aktualności