Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 15 kwietnia 2014r.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza na:

Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii
w Strzelectwie Myśliwskim,
07.06.2014, Suchodół

Zawody odbędą się na strzelnicy Z.O. PZŁ w Warszawie z siedzibą w Suchodole k. Tarczyna. www.pzl.waw.pl

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć lekarze weterynarii, technicy weterynarii oraz osoby zatrudnione w zakładach i instytucjach weterynaryjnych.

Organizator przewiduje klasyfikację indywidualną oraz drużynową (trzyosobowe reprezentacje izb lekarsko-weterynaryjnych).

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany w oddzielnym komunikacie.

Formularz zgłoszeniowy

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. SGGW w Warszawie

Warsztaty "Poprawa dobrostanu zwierząt -podejście praktyczne"

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 9 kwietnia 2014r.

Koszty: dla zarejestrowanych uczestników - za darmo.

Punkty edukacyjne:

I część (10-11.04.2014: dobrostan koni, bydła, świń, zwierząt nieudomowionych) - 40 pkt.

II część - (12.04.2014 dobrostan zwierząt w schroniskach) - 25 pkt.

Link do rejestracji:

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ImprovingAnimalWelfare2014

Materiały do pobrania:

Program warsztatów

XI Jeździeckie Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 7 kwietnia 2014r.Wielkopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna serdecznie zaprasza Państwa na organizowane w dniach 31.05 - 01.06.2014 roku, w Dolsku, XI Jeździeckie Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

VI Konferencja Tematyczna

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 4 kwietnia 2014r.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Zaległe dyplomy

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 1 kwietnia 2014r.

Pismo przewodniczącego Komisji d/s Specjalizacji Lekarzy Weterynarii prof. dr hab. Włodzimierza Klucińskiego w sprawie odbioru dyplomów zaświadczających o uzyskaniu tytułu specjalisty.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

XXI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 30 marca 2014r.

W dniu 29 marca 2014r. w "Hotelu Supraśl" w Supraślu odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Przybyli licznie delegaci zagwarantowali kworum, dopisali zaproszeni goście: Prezes Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewa Wojewódko, Prezes Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Maciej Bachurski, Prezesi Izby w poprzednich kadencjach oraz seniorzy.Zapraszam do obejrzenia fotorelacji ze Zjazdu.

Nowe Rozporządzenia Komisji UE, min. w sprawie badania poubojowego świń.

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 13 marca 2014r.

Informuję, iż Dzienniku Urzędowym UE L69 z 08.03.2014r. zostały opublikowane następujące rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014r.

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (85)
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w tuszach wieprzowych (93)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 (95)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 219/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych (99)

 

Najważniejsze zmiany:

Ad. 1 W rozporządzeniu określono, iż w ramach badania poubojowego świń z tusz pobiera się próbki na włośnie od:

 • wszystkich tusz z gospodarstw nieuznanych oficjalnie za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich,
 • wszystkich tusz hodowlanych macior i knurów lub przynajmniej 10% tusz zwierząt wysłanych do uboju w każdym roku z każdego gospodarstwa oficjalnie uznanego za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich.

 

Dodano nowe odstępstwa, które określają zwolnienia z badania tusz świń w kierunku włośni, w świetle których zwolnieniu np. podlegają:

 • tusze i mięso świń domowych nieodsadzonych od maciory, mających mniej niż 5 tygodni.

 

Ad. 2 Rozporządzeniem obniżono z 5 do 3 wartość c (liczba próbek, w których wykryto Salmonellę) w punkcie 2.1.4 – badanie tusz wieprzowych w kierunku Salmonella.

Ad. 3 W rozporządzeniu określono, co następuje:

 • w łańcuchu żywnościowym towarzyszącym świniom będzie należało umieszczać informację, czy oficjalnie uznano, że gospodarstwo stosuje kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich,
 • skreślono obowiązek specjalnego znakowania mięsa pozyskanego z uboju z konieczności oraz skreślono punkt dotyczący wprowadzania tego mięsa do sprzedaży. Mięso pozyskane od zwierząt z uboju konieczności w momencie uznania przydatności do spożycia będzie znakowane normalnym znakiem jakości zdrowotnej i może być przedmiotem handlu.

 

Ad.4 Rozporządzenie określa nowe zasady badania poubojowego świń – poprzez oględziny. Badanie dotykowe i nacinanie wykonuje się tylko w uzasadnionych przypadkach podejrzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Materiały do pobrania:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2014
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2014
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 219/2014

Szkolenie ASF dla lekarzy weterynarii

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 19 lutego 2014r.

W dniu 21.02.2014 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o godz. 11.30 odbędzie się szkolenie z zakresu afrykańskiego pomoru świń.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 lutego 2014 r. roku zmarł
ŚP.
prof. dr hab. Andrzej Depta, prof. zw.
wielce zasłużony profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, związany z uczelnią kortowską od 1967 roku, wieloletni kierownik Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i pracowników naukowo-dydaktycznych, promotor szeregu prac doktorskich, znany naukowiec, autor licznych publikacji, recenzji i ekspertyz naukowych m. in. z zakresu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej u zwierząt w przebiegu stanów zapalnych błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Honorową Odznaką Szkoły, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składają: Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz społeczność akademicka Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Uroczystości żałobne odbędą się w czwartek 20 lutego 2014 roku:

godz. 1030 – wyprowadzenie Ciała z Kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie,

godz. 1130 – pożegnanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, aula im. prof. Z. Moczarskiego,

godz. 1230 – Msza św. w Kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego w Olsztynie, a następnie pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

Projekt figurki lekarza weterynarii

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 13 lutego 2014r.

Informacja o projekcie figurki lekarza weterynarii wg schematu wrocławskich krasnali.

Materiały do pobrania:

Pismo Prezesa KRWL

Apel o pomoc finansową dla rodziny Ś.P. lek.wet. Agnieszki Wypychowskiej

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 21 stycznia 2014r.

Szanowni Państwo, z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej Koleżanki lek. wet. Agnieszki Wypychowskiej, która zmarła w sobotę 18 stycznia br., w Szwajcarii, po operacji neurochirurgicznej. Pozostawiła w rozpaczy męża (również lekarza weterynarii) i osierociła dwoje małoletnich dzieci. Chciała widzieć jak dorastają, ale stało się inaczej...

Materiały do pobrania:

Treść apelu

Apel o wsparcie finansowe dla pani lek.wet. Agnieszki Wypychowskiej

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 15 stycznia 2014r.

SZANOWNI PAŃSTWO! Zwracam się do Koleżanek i Kolegów z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego Pani Agnieszce Wypychowskiej, lekarzowi weterynarii i przede wszystkim młodej mamie dwojga dorastających dzieci.

Materiały do pobrania:

Treść apelu

Spotkanie opłatkowe

Dodał: Emilian Kudyba dnia 21 grudnia 2013r.

Dnia 20 grudnia 2013r. w Restauracji MOZART przy ul. Rumiankowej w Białymstoku odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorami była Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

 

 

Nowy wzór wniosku

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 25 listopada 2013r.

W dziale "Zakłady lecznicze dla zwierząt" dostępny jest nowy wzór wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Materiały do pobrania:

Wzór wniosku

Konferencja

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 12 listopada 2013r.

W dniu 15 stycznia 2014r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży odbędzie się Konferencja Naukowa.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Konferencja

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 9 listopada 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Pisma IW

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 5 listopada 2013r.

Pismo Zastępcy GLW w sprawie wstrzymania w obrocie produktu leczniczego Linco-Spectin.

Korespondencja GLW, PIW PIB w sprawie weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.

Praca dla lekarza weterynarii

Przychodnia weterynaryjna w Tykocinie zatrudni lekarza weterynarii.
Praca z dużymi zwierzętami. Mieszkanie na miejscu.
Kontakt: tel. 602 189 250, e. mail: jarek@i-can.pl

IV Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna w Łomży

Opracował: lek. wet. Sławomir Kamiński

W dniach 10-12 października 2013r. ponad 200 lekarzy weterynarii z całej Polski oraz z Ukrainy i Białorusi wzięło udział w IV Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej w Łomży. Konferencja odbywała się pod Patronatem Wojewody Podlaskiego, a jej głównym organizatorem był Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

Opinia radców prawnych Krajowej Izby w sprawie kas rejestrujących

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 26 września 2013r.

Pod adresem http://vetpol.org.pl/aktualnosci/438-opinia-w-sprawie-kas-rejestrujacych znajduje się opinia radców prawnych Krajowej Izby w sprawie kas rejestrujących.

Konferencja naukowa

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 19 września 2013r.

W dniu 20 września 2013r. w Ciechanowcu w Hotelu Nowodwory odbędzie się I konferencja "Anoestrus - ciągle aktualny problem w stadzie".

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Serwach k. Augustowa

Opracowała: Emilia Wielądek-Żukowska

W dniach 7-8 września 2013r. w Hotelu Albatros w Serwach koło Augustowa odbyło się spotkanie szkoleniowe połączone z integracją środowiska lekarsko-weterynaryjnego.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łomży

Dodała: Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 23 sierpnia 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Biura KILW

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 20 sierpnia 2013r.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Szkolenie

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 6 sierpnia 2013r.

WYKŁAD SPECJALNY
Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii dr Krzysztofa Jażdżewskiego
na temat "Zagrożenie ASF dla terytorium województwa podlaskiego"
Ww. prezentacja będzie przedstawiona w bloku wykładowym, który planowany
jest w godz. 13.00-16.00 w dniu 7 września (sobota).
Udział w części szkoleniowej jest nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia
Formularz do faktury

JEDZ BEZPIECZNIE - Warszawa 5 lipca 2013r.

Dodał: Emilian Kudyba dnia 10 lipca 2013r.

Europejczycy muszą mieć pewność, że to, co jedzą, spełnia najwyższe standardy - to jedna z konkluzji seminarium zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce na temat systemu bezpieczeństwa żywności.

Materiały do pobrania:

Treść artykułu

Stanowisko KRLW w sprawie kampani telewizji TVN

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 5 lipca 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść dokumentu

XIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły

Dodał: Emilian Kudyba dnia 4 lipca 2013r.

Ponad 580 uczestników z zagranicy, dzieci z polskich rodzin (Litwa, Ukraina, Łotwa, Estonia, Rosja, Francja), w tym po raz pierwszy młodzi z Rumunii, Niemiec i Wielkiej Brytanii bierze udział w Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. J. Stypuły w Łomży. 30 czerwca 2013r. w barwnym korowodzie sportowcy przemaszerowali na stadion, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie tegorocznej, trzynastej edycji Igrzysk. - To nie tylko rywalizacja, ale i oddech, wypoczynek dla tych młodych osób- przyznaje lek. wet. Emilian Kudyba, członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Łomży, które od trzynastu lat zaprasza przedstawicieli młodej Polonii do Łomży. Po uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk przyszedł czas na zmagania sportowe. Młodzież przez cały tydzień rywalizuje w kilkunastu konkurencjach, m. in. lekkiej atletyce, piłce nożnej, siatkówce dziewcząt, minikoszykówce chłopców, tenisie stołowym, karate, zapasach, strzelectwie sportowym, pływaniu i szachach.

Dr nauk wet. Jan Stypuła, którego imię noszą rokrocznie organizowane w Łomży igrzyska polonijne, był absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował jako kierownik lecznicy zwierząt (1956-1969), następnie powiatowy lekarz weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem i (od 1975) wojewódzki w Łomży. Założył w tym mieście, a następnie przewodniczył oddziałowi Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Sprawował mandat senatora III kadencji wybranego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, reprezentując województwo łomżyńskie. Był członkiem Komisji Rolnictwa oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Zmarł w wieku 70 lat (2001r.).

Wielu lekarzy weterynarii ze środowiska łomżyńskiego jest członkami Oddziału Łomżyńskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

X jubileuszowy Zlot Motocyklowy Vetriders 2013

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 2 lipca 2013r.

W dniach 28-30 czerwca 2013r. w miejscowości Wiejce (woj.lubuskie) odbył się X jubileuszowy zlot motocyklowy lekarzy weterynarii Vetriders 2013. Zlot ten poświęcony był pamięci zmarłego lekarza weterynarii Piotra Gorbaczewskiego, który był jednym z założycieli Zlotu. Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna była reprezentowana przez 8 jej członków w osobach: Sławomir Mioduszewski, Tadeusz Kozłowski, Bogdan Matwiejszyn, Konrad Maciąg, Marcin Doliński, Waldemar Giczewski, Krzysztof Nowicki i moja osoba. Na Zlot dotarliśmy w piątek w godzinach popołudniowych lekko zmęczeni pokonanymi kilometrami. W sobotę rano odbyła się parada motocyklowa trasą przygotowaną wcześniej przez organizatorów. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy świętej odprawianej w intencji zmarłego Kolegi. Natomiast podczas uroczystej kolacji panowała miła i przyjazna atmosfera przeplatana rozmowami motocyklistów lekarzy weterynarii z całej Polski. Mimo,że liczba uczestników Zlotu była ograniczona w imprezie tej lekko licząc wzięło udział ponad 120 osób. Wybrano również organizatorów następnego Zlotu, który odbędzie się w przyszłym roku w Kazimierzu n/Wisłą. W imieniu swoim oraz uczestników z naszej Izby dziękuję organizatorom w osobach Pani Prezes Izby Lubuskiej dr n.wet. Elżbiecie Sobczak oraz dr Andrzejowi Lisowskiemu i całej jego drużynie za zaproszenie i miłe wrażenia, które wynieśliśmy z tego spotkania. Karolinie i Waldiemu Szarowskim składam podziękowania za to,że jak co roku mogliśmy liczyć na nocleg w Dębowej Łące i super gościnę, a uczestnikom z Podlasia dziękuję za trud włożony w długą trasę i godne reprezentowanie naszej Izby. Do zobaczenia za rok w Kazimierzu.

X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 24 czerwca 2013r.

X Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii rozpoczął się dnia 21 czerwca 2013r. Poprzedziła go Msza Święta w intencji lekarzy weterynarii, odprawiona przez Ojca Jerzego BRUSIŁO - Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii. Niespodzianką dla wszystkich było specjalne okolicznościowe Błogosławieństwo Papieża Franciszka.

W wyniku przeprowadzonych wyborów:

Prezesem Rady KILW na kadencję 2013-2017 został Jacek ŁUKASZEWICZ

Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Jacek JUDEK (Kierownik ZHW w Bydgoszczy)

Delegaci Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej zostali wybrani do następujących władz krajowych:

Dr Andrzej CZERNIAWSKI automatycznie został Członkiem Krajowej Rady

Dr Marian CZERSKI został z-cą Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Dr Marek WYSOCKI został Członkiem Rady Krajowej

Dr Marek WINCENCIAK został Członkiem Krajowego Sądu Lekarsko - Weterynaryjnego

Emilian Kudyba w związku z powierzonymi mu ostatnio zadaniami w Unii Europejskich Higienistów Weterynaryjnych nie kandydował do władz KILW.

Delegaci naszej Izby czynnie też uczestniczyli w samym Zjeździe poprzez pracę w Prezydium Zjazdu oraz w Komisji Zjazdowej. Dr Marian Czerski został wybrany na sekretarza Zjazdu, a Pani Dr Joanna Piekut do Komisji Skrutacyjnej.

W obecnym składzie Rady Krajowej po raz pierwszy znalazło się sześć kobiet. Z członków poprzedniej Rady pozostali: oprócz Prezesa Łukaszewicza, Dr Dorobek, Dr Perskiewicz, Dr Strokoń, Prof. Winiarczyk i Dr Juchniewicz. Dziewięciu Kolegów z poprzedniej Rady biorących udział w głosowaniu nie uzyskało wymaganej większości głosów.

Materiały do pobrania:

Treść Błogosławieństwa Papieża Franciszka
Fotorelacja

PODZIĘKOWANIA

"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." Św Augustyn

Serdecznie dziękuję wszystkim delegatom naszej Izby, w osobach:

Piekut Joanna
Czerski Marian
Dynkowski Jan
Geniusz Michał
Kudyba Emilian
Mioduszewski Sławomir
Pilawa Krzysztof
Pirsztuk Marek
Trzonkowski Jerzy
Wincenciak Marek
Wołejko Sławomir
Wysocki Marek

za udział w X Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii. Dziękuję za zaangażowanie Państwa, znakomitą atmosferę oraz wspólne działania na rzecz konsolidacji środowiska lekarsko-weterynaryjnego. Dziękuję za jednomyślność w podejmowaniu decyzji, która zaowocowała tym, że mamy swoich reprezentantów w organach Izby Krajowej. Osobom wybranym jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy, a wszystkim Państwu dziękuję za wspólny wyjazd i przepraszam za wszelkie niedogodności i trudy związane z podróżą i pobytem we Wrocławiu.

Łączę pozdrowienia
Prezes Rady Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Andrzej Czerniawski

Nasz głos we władzach Europejskich

Dodała: Emilia Wielądek-Żukowska dnia 12 czerwca 2013r.

Dnia 6 czerwca b.r. w Mariborze / Słowenia odbyły się wybory do Zarządu Europejskiej Unii Higienistów Weterynaryjnych (UEVH). V-ce Prezesem tej organizacji został lekarz weterynarii Emilian Kudyba, członek Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Materiały do pobrania:

Treść artykułu

Konferencja naukowa w Łomży

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 5 czerwca 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść artykułu

Komunikat Nadzwyczajnej Komisji KRLW

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 29 maja 2013r.

Komunikat Końcowy Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Konferencja naukowa

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 10 maja 2013r.

W dniu 20 września 2013r. w Ciechanowcu odbędzie się I konferencja "Anoestrus - ciągle aktualny problem w stadzie".

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Konferencja tematyczna

Sympozjum "Problemy w rozrodzie psów i kotów"

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 16 kwietnia 2013r.

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Biologii Rozrodu PAN zapraszają na Sympozjum "Problemy w rozrodzie psów i kotów: płodność, ciąża, noworodek", które odbędzie się w dniach 27-28 września 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Postanowienie w sprawie żydowskiego uboju rytualnego.

Dodała: Jolanta Bogucka dnia 15 kwietnia 2013r.

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie żydowskiego uboju rytualnego, dokonanego w Tykocinie (Podlaskie). W ocenie prokuratury, nie było znamion czynu zabronionego.

Materiały do pobrania:

Treść artykułu

Pierwsze posiedzenie Rady PWILW

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 15 kwietnia 2013r.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. odbyło się I posiedzenie Rady PWILW kolejnej kadencji, podczas którego dokonano wyboru na poszczególne stanowiska funkcyjne.

W tym samym dniu ukonstytuował się również Sąd Lekarsko-Weterynaryjny oraz Komisja Rewizyjna VI kadencji.

Materiały do pobrania:

Fotorelacja

Konferencja tematyczna

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 11 kwietnia 2013r.

Fundacja Pro Bono Veterinariae zaprasza do udziału w Konferencji Tematycznej, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2013r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Zawody strzeleckie

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 5 kwietnia 2013r.

W dniu 1 czerwca 2013r. w Pucicach k.Szczecina odbędą się Mistrzostwa Polski Służby Weterynaryjnej w Strzelectwie Myśliwskim.

Materiały do pobrania:

Ulotka informacyjna

Fotorelacja z VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 19 marca 2013r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który odbył się 16 marca 2013r.

Materiały do pobrania:

Fotorelacja

VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 18 marca 2013r.

W dniu 16 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Restauracji "Mozart" w Białymstoku odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Frekwencja na Zjeździe wynosiła 90,7 %, dzięki temu Zjazd był władny do podejmowania wiążących decyzji.

Materiały do pobrania:

Pełna treść informacji
Apele i stanowiska

Konferencja w Ciechanowcu

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 15 marca 2013r.

W dniach 9-10 maja 2013 r. (czwartek-piątek) w sali Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, przy ul.Pałacowej 5 odbędzie się Konferencja Tematyczna.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Środy literackie

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 7 marca 2013r.

Książnica Podlaska oraz Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna zapraszają na spotkanie literackie z dr n. wet. Mirosławem Welzem, autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz tomów poezji. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2013 o godzinie 17.00 w Wypożyczalni Głównej przy ulicy Kilińskiego 11 w Białymstoku.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Komunikat

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 26 lutego 2013r.

Komunikat Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej d/s projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z dnia 23 lutego 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść komunikatu

Czas powracający w słowie

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 22 lutego 2013r.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie zapraszają na spotkanie autorskie: CZAS POWRACAJĄCY W SŁOWIE -spotkanie z twórczością Krystyny Koneckiej.

Materiały do pobrania:

Treść zaproszenia

Sympozjum Problemy w rozrodzie psów i kotów

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 18 lutego 2013r.

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na
SYMPOZJUM PROBLEMY W ROZRODZIE PSÓW I KOTÓW - PŁODNOŚĆ, CIĄŻA, NOWORODEK,
które odbędzie się 27-28 września 2013r. we Wrocławiu.

Materiały do pobrania:

Treść ogłoszenia

Specjalizacyjne Studia Podyplomowe

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 14 lutego 2013r.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na czterosemestralne Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z dziedziny UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH.
Studia upoważniają uczestników do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych.

Materiały do pobrania:

Treść oferty

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 10 lutego 2013 roku odszedł od nas nasz Drogi Kolega
ŚP.
Emil Iwanowski
Lekarz Weterynarii
żył 84 lata
Wystawienie ciała w dniu 12.02.2013 r. od godziny 16.00
w Domu Pogrzebowym, przy ul. Nowogródzkiej 13 w Białymstoku.
Wyprowadzenie w dniu 13.02.2013 r. o godz. 11.10.
Nabożeństwo żałobne o godzinie 11.30 w Kościele świętej Rodziny ul. Ogrodowa 2a,
po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz Farny.

SPOTKANIE NT. PODATKÓW

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 25 stycznia 2013r.

Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje o spotkaniu, na którym zostaną omówione zmiany przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, które weszły w życie 2013 roku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26 A

Organizatorem jest Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna w porozumieniu z Izbą Skarbową i Urzędem Skarbowym w Białymstoku.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

Prezes Północno-Wschodniej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Andrzej Czerniawski

Pismo Prezesa KRL-W do Prezesa Rady Ministrów

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 25 stycznia 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Pismo MRiRW do Prezesa KRL-W

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 23 stycznia 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

Pismo Prezesa KRL-W do MRiRW w sprawie wynagrodzenia za znakowanie świń

Dodał: Andrzej Czerniawski dnia 23 stycznia 2013r.

Materiały do pobrania:

Treść pisma

VIII edycja studiów specjalizacyjnych Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Dodała: Jolanta Magnuszewska dnia 3 stycznia 2013r.

Nowa VIII edycja studiów specjalizacyjnych Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego organizowanych przez Katedrę Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Zapraszamy kandydatki i kandydatów do składania dokumentów.

Czas trwania: 4 semestry (luty 2013 r. - luty 2015 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
Liczba miejsc: 40
Koszt 2000 zł za semestr
Kierownik Studium – prof. dr hab. Jacek Szczawiński
Zastępca kierownika – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088
Sekretariat – Tel./Fax: 22 5936071
E mail: sph@sggw.pl

W ramach studiów słuchacze:

 • Otrzymują materiały w wersji papierowej oraz dostęp do wersji elektronicznej na platformie e-SGGW
 • Mają możliwość zakwaterowania na terenie kampusu w cenie promocyjnej
 • Bezpłatnie miejsca parkingowe na terenie kampusu
 • Dwie przerwy kawowe w czasie każdego ze zjazdów
 • Mają możliwość odbycia kursu wytrawiania w PIW-PIB w Puławach

 

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie WWW naszego studium http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/higiena-zwierzat-rzeznych /

Starsze wiadomości:

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009